• Turistická ubytovna Arnoltice - BulovkaFrýdlant v Čechách
 • Turistická ubytovna Arnoltice - BulovkaFrýdlant v Čechách
 • Turistická ubytovna Arnoltice - BulovkaFrýdlant v Čechách
 • Turistická ubytovna Arnoltice - BulovkaFrýdlant v Čechách
 • Turistická ubytovna Arnoltice - Bulovkafrýdlant v Čechách
 • Turistická ubytovna Arnoltice - BulovkaFrýdlant v Čechách
 • Turistická ubytovna Arnoltice - BulovkaFrýdlant v Čechách
 • Turistická ubytovna Arnoltice - BulovkaFrýdlant v Čechách
 • Turistická ubytovna Arnoltice - BulovkaFrýdlant v Čechách
 • Turistická ubytovna Arnoltice - BulovkaFrýdlant v Čechách
Turistická ubytovna Arnoltice - Bulovka1 Turistická ubytovna Arnoltice - Bulovka2 Turistická ubytovna Arnoltice - Bulovka3 Turistická ubytovna Arnoltice - Bulovka4 Turistická ubytovna Arnoltice - Bulovka5 Turistická ubytovna Arnoltice - Bulovka6 Turistická ubytovna Arnoltice - Bulovka7 Turistická ubytovna Arnoltice - Bulovka8 Turistická ubytovna Arnoltice - Bulovka9 Turistická ubytovna Arnoltice - Bulovka10
 • CS
 • EN
 • DE
 • PL

Okolí ubytovny

 I Frýdlantsko I Město Frýdlant I Hrad a zámek Frýdlant I Bazilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích I
  I Lázně Libverda I A co Bulovka ? I

Frýdlantsko

Jedinečný kraj polí, luk, lesů a alejí starých stromů, měst, obcí a osad; území, kde se střetávají kultury: lužickosrbská s německou a německá s českou. Kraj, jehož historie sahá do dávných časů; když se Frýdlant již pyšnil hradbami, Bazilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích nebylo po Liberci ani památky. Frýdlantská krajina je silné poznamenaná dlouholetým pečlivým hospodařením německého obyvatelstva - podél potoků tu stojí domy a chalupy tvořící často i několik kilometrů dlouhé vesnice, obří hrázděné stavby, rozsáhlé statky, stodoly, pískovcové náhrobky dávných lenních páně. Frýdlantsko se rozkládá na ploše 319 km2. V osmnácti samosprávních městech a obcích žije 24 tisíc obyvatel. Pracovní příležitosti nabízí zemědělské a lesní hospodaření s dlouhou tradicí, textilní a dřevozpracující průmysl a řada dalších podnikatelských aktivit a činností v nejrůznějších oborech, např. v cestovním ruchu. Frýdlantsko je severní vstupní branou do působivých partií Jizerských hor, které Frýdlantský výběžek oddělují od ostatních částí libereckého okresu.

Město Frýdlant

nt rozkládající se na obou březích řeky Smědé tvoří přirozené centrum celého frýdlantského výběžku. Vznikalo a rozrůstalo se ve stínu stejnojmenného hradu střežícího zemskou stezku do Lužice. Téměř osmitisícový Frýdlant si uchoval mnoho ze své krásy a středověké atmosféry, která stále přitahuje návštěvníky na řadu netradičních kulturních akcí, jakou je například i v celorepublikovém měřítku vyhlášená Frýdlantská jazzová dílna či neopakovatelné Valdštejnské slavnosti, kdy městem pochodují zbrojnoši v renesančních kostýmech, na náměstí je dobová tržnice a na okolních lukách se odehrávají zinscenované bitvy. Frýdlantská neorenesanční radnice Frýdlant je městem, kde téměř z každé uličky dýchá historie. Mezi nejvýznamnější památky patří kromě hradu též děkanský chrám Nalezení sv. Kříže, nacházející se na pravém břehu řeky Smědé. Dokončen byl roku 1551 a poté ještě několikrát přestavován. Nejpřitažlivější součástí jeho interiéru je nepochybně redernská hrobka, dílo vratislavického sochaře Christopha Heinricha z let 1605-1610, za kterou Redernové zaplatili tolik jako předtím za celé frýdlantské panství. Dominantou města je neorenesanční radnice postavená v letech 1893-1896 podle projektu vídeňského architekta Franze Neumanna, tvůrce radnice v Liberci. Na celý kraj se můžete za vhodného počasí podívat z frýdlantské rozhledny, která stojí nad městem na Resselově kopci. Chcete-li se dozvědět o městě více, navštivte velice zdařilé stránky Městského úřadu Frýdlant.

Hrad a zámek Frýdlant

Určitě nejatraktivnější památkovým objektem, kvůli kterému stojí za to frýdlantský výběžek navštívit je Státní hrad a zámek Frýdlant - unikátní historický skvost mezi památkami v České republice. Letecký pohled na Hrad a zámek Frýdlant. Unikátní je zejména skutečnost, že v jednom památkovém objektu navštívíte nejprve typický strohý gotický hrad, jehož základy byly položeny před bezmála tisícovkou let a následně nádherný renesanční zámek, luxusně zařízený a vybavený, jehož dostavba skončila až na přelomu 19.-20. století. Majiteli a staviteli objektu byli postupně Ronovici, Bibersteinové, Redernové, legendární Albrecht z Valdštejna, Galasové, a nakonec Clam-Galasové. Historie všech těchto rodů včetně podobizen příslušníků je zachycena v hradním muzeu, které je nejstarší ve střední Evropě. Téměř dvouhodinová prohlídka objektu končí v původní renesanční kuchyni vybavené unikátním měděným nádobím. Celé dějiny frýdlantska jsou velice pestré, často kruté a bezcitné a právě z tohoto místa byl jejich tok řízen vlivnými šlechtickými majiteli. Můžete též navštívit oficiální stránky Hradu a zámku Frýdlant, ale nejsou nic moc...

Bazilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích

Doslova v klínu Jizerských hor stojí po staletí asi nejromantičtější poutní místo u nás - Bazilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích a přilehlý františkánský klášter. Oba objekty se již delší dobu postupně opravují a stávají se skutečným drahokamem frýdlantska. Starší pohled na hejnický chrám, v pozadí Jizerské hory. Již tradicí jsou vedle bohoslužeb a poutí nádherné varhanní koncerty a další hudební akce v rekonstruovaném prostoru chrámu. Při příjezdu k objektu i jen málo citlivého člověka uchvátí mohutnost a bohatost barokní stavby a majestátná těla jizerskohorských kopců, které se zvedají bezprostředně za bazilikou. Další podrobnosti k historii, fotogalerii a program akcí najdete na stránkách římskokatolické farnosti v Raspenavě.

Lázně Libverda

Stejně jako předcházející Hejnice i další skvost frýdlantského výběžku - Lázně Libverda - leží v úpatí Jizerských hor. Příroda dala Libverdě navíc léčivé prameny minerální vody a ty jsou již od konce 16. století hojně využívány pacienty ze všech koutů Evropy. Restaurace Obří sud v Lázních Libverda. Libverdskou kyselku si nechal posílat saský panovník kurfiřt August I. i slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna na svá válečná tažení. Nový věhlas Lázní Libverdy založil Kristián Filip Clam-Gallas, majitel frýdlantského panství, který v letech 1776 - 1818 nechal otevřít nové prameny. Kolem roku 1800 si zde nechal zbudovat zámeček, v němž v letních měsících pobýval. Roku 1807 navštívila lázně ruská velkokněžna Fedorovna. V 19. století stoupá počet lázeňských hostů, mezi nimiž se objevují i slavná jména. Od 10. do 30. července 1814 zde bydlel velký německý romantický skladatel Carl Maria von Weber. Republikovým unikátem je známá restaurace Obří sud - jediná svého druhu u nás.

Více o Lázních Libverda se dozvíte na oficiálních obecních stránkách.


A co Bulovka?

Obec Bulovka leží ve frýdlantském výběžku. Území všech tří obcí (Bulovky, Arnoltic a Dolní Oldříše) je vyhledáváno především chalupáři, cykloturisty, pěšími turisty, ale na své si přijdou i mototuristé. Zejména z Horní Bulovky se otevírá nádherný pohled na celý frýdlantský výběžek, panorama Jizerských hor a na druhou stranu pohled do Polska a Německa. Z bulovského Štemberku je též nevšední výhled na Jizerské hory, hrad a zámek Frýdlant, polské výsypky dolu Túrow a pahorkatiny kolem německé Žitavy. Východně od Štemberku, hlouběji v lese, se před zraky veřejnosti skrývá zvláštní přírodní útvar - vodopádová rokle Arnoltického potoka, kde je i v nejparnějším létě výrazné chladno a za slunných dní až strašidelné příšeří.

Letecký pohled na centrální část Bulovky Z obce lze vykonat hned několik jednodenních výletů, jako např. do Frýdlantu (hrad a zámek, betlém, muzeum...), poutního kostela v Hejnicích, Obřího sudu v Lázních Libverda, k Pohanským kamenům u Višňové, ale i výlety "přeshraniční" - např. do polských lázní Swijeradow Zdroj, Lešna a lešenských jezer, vč. romantického hradu Tchocha, příp. německé příhraniční oblasti kolem Görlitz nebo Žitavy. 4 hraniční přechody s celodenním provozem na hranicích Frýdlantského výběžku umožňují značnou cestovní propustnost přes státní hranice - Heřmanice, Habartice, Srbská a Nové Město p. Smrkem.

V samotné Bulovce, Arnolticích a Dolní Oldříši nejdete hned 19 registrovaných památek. Každá z obcí má svůj kostel - u bulovského a arnoltického jsou chloubou původní velké Kostel Sv.Martina v Dolní Oldříši.zvony, které nepotkal osud jejich četných kolegů a nebyly přelity do kanónů. V bulovském kostele Sv. Michaela je navíc plně funkční věžní hodinový stroj. Zajímavou památkou je tkzv. smírčí kříž, který se nachází vně za ohradní zdí dolnooldříšského kostela Sv. Martina.  Oldříšský kostelík, původně bohatě vybavený, je v současné době opraven a je v něm nainstalována galerie fotografií, týkajících se právě všech tří spravovaných obcí. V kostele Sv. Michaela v Bulovce jsou instalovány rekonstruované varhany, které byly obci darovány od německých příznivců obce. Varhany jsou plně funkční a každý měsíc se v kostele koná jeden koncert chrámové hudby.

Oficiální stránky obce Bulovka


 
^